یادش بخیر قدیما مینوشتیم...

ساخت وبلاگ
چکیده : جهانروایت بوسه های پریشانی است؛شانه هایشانمانده بر تنِ اشک هاى بى سبب...منروایتِ اشکم..بر تنِ ج... با عنوان : یادش بخیر قدیما مینوشتیم... بخوانید :

جهان

روایت بوسه های پریشانی است؛

شانه هایشان

مانده بر تنِ 

اشک هاى بى سبب...

من

روایتِ اشکم..

بر تنِ جهان


روایتِ لبخندم 

بر سکوتِ صخره


و روایت بوسه ام

...

پریشان

یادش بخیر قدیما,یادش بخیر قدیما طنز,یادش بخیر قدیما چه روزگاری داشتیم,...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت: 21:05